Tham gia lễ hội Haro cuộc chiến rượu vang ở Tây...

Vào dịp lễ hội Haro, những người tham gia lễ hội sẽ tấn công nhau bằng hàng nghìn lít rượu vang. Lúc đến, họ...

Gợi ý về cây máu rồng độc đáo tại hòn đảo...

Tại quần đảo Socotra của Yemen bạn có thể thấy cây máu rồng (Dracaena draco). Cây này có nhựa đỏ như là máu và...

Bài Viết Mới